Què és l’Euribor?

L’Euríbor (European Interbank Offered Rate) és un índex de referència que es publica diàriament i que recull el tipus d’interès mitjà al que es presten els diners, els bancs entre ells en el mercat interbancari.

Aquest índex es va crear l’any 1999 (any de creació, tot i que virtual, de l’euro)

L’Euríbor és un dels índexs més importants del mercat hipotecari europeu i les fluctuacions en el seu valor poden tenir un gran impacte en el cost de les hipoteques i d’altres préstecs.

Quants tipus d’Euribor hi ha?

Tot i que en el passat n’hi havia hagut 15, actualment hi ha 5 tipus d’ Euribor diferents.

-Euribor a 1 setmana.
-Euribor a 3 mesos.
-Euribor a 6 mesos.
-Euribor a 1 any

Com es calcula l’Euribor?

En aquesta pàgina pots consultar la informació de cóm es calcula l’Euribor

Com es calcula l’Euribor? – Euribor.cat