Euribor del 28 de desembre de 2023

El valor de l’Euribor a 12 mesos del 28 de desembre de 2023 és del 3,%. Aquesta dada suposa una disminució del 0,% respecte la darrera publicada (3,556% el 27 de desembre de 2023)

En aquest enllaç pot consultar l’evolució històrica de l’Euribor a 12 mesos:

Evolució històrica de l’Euribor – Euribor.cat