Com es calcula l’Euribor?

L’Euríbor es calcula com una mitja ponderada de les taxes d’interès que els bancs europeus es cobren entre ells per prestar diners en el mercat interbancari.

Una sèrie de bancs (inclosos en l’anomenat “panell de bancs”) proporcionen les seves dades de préstec diàries a una agència de càlcul de l’Euríbor. S’eliminen el 15% de les operacions més cares i el 15% de les operacions més barates i se’n fa la mitja.

El càlcul es realitza diàriament i el valor de l’Euríbor es publica cada dia hàbil a les 11:00 CET

Que és l’Euribor?

Què és l’Euribor? – Euribor.cat

Com afecta l’Euribor a les hipoteques?

Com afecta l’Euribor a les hipoteques? – Euribor.cat