Com afecta l’Euribor a les hipoteques?

L’Euríbor té un impacte directe en el cost de les hipoteques i préstecs variables, que tenen el tipus d’interès lligat a l’evolució d’aquest índex.

Els contractes estipulen el període cada quan es revisa el tipus d’interès (semestral, anual, etc), el diferencial que s’aplica sobre l’Euribor (el tant per cent de més sobre l’Euribor que cobrarà el banc), i la data de la qual s’agafarà l’Euribor per fer la revisió (per exemple, el Euribor publicat 3 mesos abans de la data de la revisió)

Què es l’Euribor?

Què és l’Euribor? – Euribor.cat

Com es calcula l’Euribor?

Com es calcula l’Euribor? – Euribor.cat