Categoria: Evolució diària mes a mes

Recull l’evolució del Euribor a 12 mesos, dia a dia, al llarg de tot un mes.